Press Release

The Rolls-Royce of wooden coasters brings curves and beauty to Alahärmä

PowerPark in Alahärmä, Finland takes it's position in heavy-weight class of amusement parks in summer 2006, when the new, one kilometres long wooden Thunderbird, have been opened to public. The wooden roller coaster is the most effective one of all investments the economy councelor and PowerPark's owner, millionaire Jorma Lillbacka has made, and the woodie will be the confident audience puller in next summer. "Thunderbird is in the same size as Linnanmäki's classic Vuoristorata, but when you're on ride, the difference is really big, such as between night and day", confirms promoter Timo Kaasila. American roller coaster company Great Coasters International was chosen to deliver the track, because the corporation is voted for best company of its class. Americans do the design, leading of the construction site and permanent advising. There has been the special workman for every stage. Two mexican installers have been made the biggest effect. "We called them as "the apes", because they climbed to the site through the straightest way", admires Kaasila.

Plans are living along work

Whole Thunderbird will build by hand-work. "The scale model of the coaster is built, and there are single drawings for every single part of the track, but the drawings are changing all the time because of visual appreciation", says Kaasila. Because of living plans it hasn't been calculated yet, how long the track will be definitely.

The president of Great Coasters International, Clair Hain Jr., builds at least his fiftieth wooden coaster in Alahärmä. He began his work when he was 15 years old, and after that he has enjoyed more with a hammer in his hand as being in his office in Pennsylvania, USA. "Everything is finally out with visually-made finishing. Wood lives, increases and reduces. We have to build with that and we have to count the final result all the time", says Hain. He didn't afraid of the cold temperatures of Finland, even if the world's northest wooden roller coaster is there under construction in Alahärmä. "We usually build coasters in winter, so we had to get used to it.", Hain continues. The Finnish carpenters are the best, if we trust what he said. "Incredible using of chain saw", thanks Hain.

The height of 30 metres for magnificence

There will be used approximately one thousand cubic metres of wood to Thunderbird. Wood has to be solid and flexible under the coaster train. "Because of that we brought with us the different wood", says Hain. Of course, the amount of attachment stuff is effective: 750 000 bolts and 1.8 million nails. With these stuffs, it will be created the speed machine, which is big even for Great Coasters International. In action, the height of 20 metres had been enough, but the height is 30 metres because of the magnificence that people wanted.

The most stressful moment is the test ride

The most exciting moment of Clair Hain is the first test ride of the coaster, and after that starts the finishing of the coaster. "Then, when 20–50 test rides has been completed with their changes, I'm very happy. All wooden parts has been completely settled home and the pressures are felt from shoulders", concludes Hain. The wooden coaster by Great Coasters International, called Thunderhead and located in Dollywood, Tennessee USA, has been chosen last year for the most beautiful roller coaster in the world. This year's new tracks by Great Coasters International will be opened in March at Beech Bend, Kentucky USA and in May at PowerPark, Alahärmä Finland. Hain won't be surprised, if PowerPark's Thunderbird will be the next wooden roller coaster which is getting the certificate of honor.

Thanks go to Matias Laine for the translation


Puuratojen Rolls-Royce tuo Härmään kurveja ja kauneutta

Alahärmän Powerpark liittyy huvipuistojen raskaaseen sarjaan keväällä, kun kilometrin mittainen Thunderbird on otettu käyttöön. Puinen vuoristorata on teollisuusneuvos Jorma Lillbackan monista ostoksista vaikuttavin ja varma vetonaula ensi kesänä. "Thunderbird on Linnanmäen radan kanssa samaa kokoluokkaa, mutta kyydissä on ero kuin yöllä ja päivällä", vakuuttaa promoottori Timo Kaasila. Great Costers International valittiin vuoristoradan toimittajaksi, koska yhtiötä pidetään alansa ykkösenä. Amerikkalaisten urakkaan kuuluu suunnittelu, työmaan johto, käyttöön opastus ja pysyvä neuvonta. Joka työvaiheelle on ollut omat erikoismiehensä. Suurimman vaikutuksen ovat tehneet kaksi meksikolaista asentajaa. "Heitä sanottiin apinoiksi, koska he kiipesivät työmaalle aina mahdollisimman suoraa tietä". Ihastelee Kaasila.

Suunnitelma elävät työn myötä

Thunderbird pysytetään kokonaan käsityönä. "Radasta on tehty pienoismalli ja jokaisesta rakenteesta on erilliset piirustukset, mutta suunnitelmat muuttuvat koko ajan silmämääräisen arvion persuteella", sanoo Kaasila. Suunnitelmien elämisen takia ei vielä ole edes laskettu, kuinka lähelle kilometrin pituutta rata lopulta yltää.

Great Coastersin tomitusjohtaja Clair Hain Jr. rakentaa Alahärmässä vähintään viidettäkymmenettä puurataansa. Työt hän aloitti 15-vuotiaana ja on sen jälkeen viihtynyt paremmin vasara kädessä kuin konttorillaan Pennsylvaniassa. "Kaikki on lopulta kiinni silmämääräisesti tehdystä viimeistelystä. Puu elää, laajenee ja supistuu. Pitää rakentaa sen mukaan ja arvioida koko ajan lopputulosta", sanoo Hain. Suomen kylmiä oloja hän ei pelännyt, vaikka työn alla on maailman pohjoisin puurata. "Rakennamme muutenkin lähinnä talvisin, joten tähän on pitänyt tottua" sanoo Hain. Suomalaiset puusepät ovat Hainin mielestä olleet huippuja. "hämmästyttävää moottorisahan käsittelyä", hän kiittelee.

30 metrin korkeus komeuden takia

Thunderbirdiin uppoaa noin tuhat kuutiota puutavaraa. "Junan alla olevan puun täytyy olla tiivistä ja joustavaa. Siksi toimme mukanamme etelän keltamäntyä", sanoo Hain. Myös kiinnitystarpeiden määrät ovat vaikuttavia: 750 000 pulttia ja 1,8 miljoonaa naulaa. Näistä aineksista syntyy vauhtirata, joka on suuri myös Great Coastersin mittapuilla. Toiminnallisesti 20 metrin korkeus riittäisi hyvin, mutta pohjalaisten haluaman komeuden takia huippu nousee 30 metrin korkeuteen.

Stressaavin hetki on testiajo

Clair Hainin jännittävin hetki on radan ensimmäinen testiajo, jonka jälkeen alkaa radan viimeistely. "Sitten kun 20-50 koelaskua on tehty muutoksineen, olen hyvin onnellinen. Puuosat ovat asettuneet paikoilleen ja paineet ovat pudonneet hartioilta", sanoo Hain. Great Coastersin Dollywoodin puurata Tennesseessä valittiin viime vuonna maailman kauneimmaksi. Tämän vuoden uutuusradat avataan maaliskuussa Kentuckyssä ja toukokuussa Alahärmässä. Hain ei ihmettele, vaikka Powerparkin Thunderbird olisi seuraavaksi tunnustuksen arvoinen.

Sign On

Options