Nizhny Novgorod

WorldRussiaNizhny Novgorod
4Extant Roller Coasters
1Defunct Roller Coaster
3Extant Amusement Parks
1Defunct Amusement Park
1.14Roller Coasters per million people (RCMP)
0.14Roller Coasters per 1000 sq mi

Sormovskiy Park Kul'tury I OtdykhaPark ShveytsariyaPark Im. 1 MayaBeoland

Sign On

Options