Albania

WorldAlbania
1Extant Roller Coaster
1Defunct Roller Coaster
2Extant Amusement Parks
1Defunct Amusement Park
0.34Roller Coasters per million people (RCMP)
0.09Roller Coasters per 1000 sq mi
LocationRoller Coasters%PopulationRCMPArea (sq mi)Density
Tiranë11.0000008951601.117119631.2207011.584232
Berat--125157-700.346187-
Dibër--118948-1008.003290-
Durrës--290126-300.675854-
Elbasan--274982-1221.476326-
Fier--294747-723.482068-
Gjirokastër--61423-1117.681305-
Korçë--207889-1435.768774-
Kukës--76594-928.758651-
Lezhë--125195-641.926934-
Shkodër--202895-1351.519726-
Vlorë--189311-1020.678094-

Vlorë Shkodër Lezhë Kukës Korçë Gjirokastër Fier Elbasan Durrës Dibër Berat Tiranë Luna Park TiranaLunaparkParku 7 Xhuxhat

Sign On

Options