Madagascar

Madagascar
1Extant Roller Coaster
1Defunct Roller Coaster
1Extant Amusement Park
0.04Roller Coasters per million people (RCMP)
0Roller Coasters per 1000 sq mi
LocationRoller Coasters%PopulationRCMPArea (sq mi)Density
Analamanga11.00000033487940.2986156717.2210170.148871
Bongolava--457368-6971.884981-
Itasy--732834-2498.263513-
Vakinankaratra--1803307-6996.221167-
Diana--700021-7790.859973-
Sava--980807-9207.085184-
Amoron'i Mania--715027-6409.430896-
Atsimo-Atsinanana--898702-6395.836805-
Haute Matsiatra--1199183-8090.489703-
Ihorombe--312307-10112.682911-
Vatovavy Fitovinany--1416459-8011.528541-
Betsiboka--293522-11452.167678-
Boeny--799675-11684.288946-
Melaky--289594-15804.872661-
Sofia--1247037-19825.688153-
Alaotra-Mangoro--1027110-10615.344653-
Analanjirofo--1035132-8456.118408-
Atsinanana--1270680-8529.424407-
Androy--733933-7265.377397-
Anosy--671805-11466.800149-
Atsimo-Andrefana--1316756-25803.279251-
Menabe--592113-18963.440066-

Menabe Atsimo-Andrefana Anosy Androy Atsinanana Analanjirofo Alaotra-Mangoro Sofia Melaky Boeny Betsiboka Vatovavy Fitovinany Ihorombe Haute Matsiatra Atsimo-Atsinanana Amoron'i Mania Sava Diana Vakinankaratra Itasy Bongolava Analamanga FFA Parc d’Attraction

Sign On

Options